Bursa’ nın BursaGaz’ da topraklama raporu verebilecek firmalarından bir tanesi HNKUANTUM ELEKTRİK

 

Topraklama tesisatı neden önemli?
Doğal gaz tesisatları; statik elektrik yükleri nedeniyle, patlama ve yangın risklerini barındırmaktadır. Bu nedenle; uygun şekilde topraklama hattı tesis edilmemiş ve direnç değerlerinin uygunluğu kontrol edilmemiş hatların işletilmesi, söz konusu olmamalıdır. Bireylerin can ve mal güvenliğini kabul edilemez seviyede tehdit eden bu durum nedeniyle, BURSAGAZ DOĞALGAZ A.Ş.; rutin kontrolleri esnasında uygunsuzluk tespit ettiği hatlarda, topraklama hattı tesisi sağlanıncaya kadar doğal gazı kesmektedir. Konfor şartlarınızı olumsuz yönde etkileyen, ancak can ve mal güvenliğiniz nedeniyle yapılması gereken bu işleme mâni olmak, konutlarınız için gereken asgarî güvenlik şartlarını sağlamak için, hat kontrollerinizi ve gerekli görülmesi halinde topraklama sistem tesisinizi, yetkili firmalardan hizmet almak sureti ile gerçekleştirmelisiniz!

Peki topraklama tesisatının yapılmasını sağlamak tek başına yeterli mi? Bu sorunun cevabı ne yazık ki hayır; 
Topraklama sistemi; çevresel koşullar nedeniyle hava ve toprakta yaşanan oksitlenme ve korozyon, bağlantıların gevşemesi, hatlarda kopma vb. nedenlerle işlevini yitirebilir. Bu nedenle tesis edilen mevcut topraklama hatlarının, asgarî yılda bir kez teste tâbi tutulması, direnç değerinin uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Söz konusu çalışmalar, yetkili Elektrik ya da Elektrik Elektronik Mühendisleri kontrolü ve sorumluluğunda, kalibrasyon raporları ile doğruluğu ispatlanmış ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmeli ve raporlanmalıdır. Kontrol işlemi sonrası, uygunsuzluk tespit edilen hatların revize edilmesi ya da yenilenmesi sağlanmalıdır.

Topraklama ve ölçüm hizmetleri kimler tarafından verilebilir?
BURSAGAZ DOĞALGAZ A.Ş. VE TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ arasında yapılan 16.02.2015 tarihli protokol ile; doğalgaz hat ve sistem topraklama tesisat ve ölçümlerinin yapılması ve raporlanmasına ilişkin çalışmalar, usul yönünden standartlaştırılmış, kritik basamaklar ve denetim metotları belirlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu hizmetlerin; EMO (ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI) tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi ve raporlanması gerekmektedir.