Elektrik proje çizimi oldukça önemli olan ve elektrik mühendisleri tarafından yapına bir iştir. Elektrik mühendisleri tarafından bazı şartlara bağlı olarak yapılmak zorundadır. Bu şartları belirlemek için elektrik mühendisleri odası tarafından yönetmelikler çıkarılmıştır. Bu yönetmelikler doğrultusunda bazı amaç ve kapsamlar belirlenmiştir. Böylece bazı kıstaslara uyulması da zorunlu tutulmuştur. Bununla hem güvenlik hem de sistemli olmak amaçlanmıştır.

Elektrik Proje Çizimi Yönetmeliği

Elektrik proje çizimi yönetmeliği, elektrik mühendisliği odası tarafından hazırlanmaktadır. Bu yönetmelik ile elektrik mühendislerinin proje çizimleri belli kapsam, amaç ve sorumluluklara bağlanmıştır. Yönetmelikler elektrik projelerinin belli bir düzen kapsamında olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda da proje için belirlenen bu yönetmelikler enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının onayından da geçmektedir.  Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının hükümleri ile bu yönetmelikler yürütülmektedir. Projeyi hazırlayan mühendisin adı soyadı ve diploma bilgileri projede yer almak zorundadır. Projede, tesislere ait çizimler ve hat şekilleri yer almaktadır. Projeyi hazırlayan kişi projesi onaylansa bile proje ile ilgili sorumluluktan kurtulamaz.

Elektrik Projesi Çizimi Aşamaları

Elektrik projesi çizilirken bazı aşamalardan geçmek gerekir. Bu aşamaları geçirmek gerçek bir proje hazırlamak için gereklidir. Elektrik projesi hazırlarken aynı zamanda da yönetmeliğin gerektiği şartları da sağlamak gerekir. Elektrik proje çizimi aşamaları şunlardır;

 • Etüt öneri raporu; projenin çizilmeden önce bir etütünün yapılması doğru bir proje çizmek için gereklidir. Etüt planı yapılırken her türlü risk göz önüne alınmalıdır.
 • Ön proje; gerilim hatlarının proje üzerinde gösterilmesi gerekir. Panoların yerleştirilmesi, gerilim hatları ve aydınlatmalar hesaba katılmalıdır.
 • Kesin proje; teknik çizimlerin yapıldığı ve her türlü kararın verildiği ana projedir. Aynı zamanda kesin hesapların ve şartlarında belirlendiği aşamalardır.
 • Uygulama projesi; tesisin yapımına başlamadan önce yapılması gereken hatların boyutlarının belirlenmesidir. İç tesislerde yer alacak çizimlerin son hesaplanması bu aşama ile tamamlanacaktır.
 • Son aşama;  bu aşamada imalat ve montaj aşaması tamamlanmaktadır. Bu aşamadan sonra proje hayata geçmiş olacaktır.

Elektrik Projesi Çiziminde Dikkat Edilecekler

Elektrik projesi çizilirken dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Bu ayrıntılar ile proje tamamlanmış olacaktır. Dikkat edilecek ayrıntılar şunlardır;

 • Proje kapsamında yer alan bütün ayrıntılara dikkat etmek gerekir.
 • Proje oluşturulmadan önce elektrik mühendisleri odasının talimatları hakkında fikir sahibi olmak gerekir.
 • Elektrik projesi çiziminde, enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının yasalar ile ilgili kısıtlamalarına dikkat etmek gerekir.
 • Elektrik projesi çiziminde mühendisin adının da yer alması gerektiğini unutmamak gerekir. Bu durum aynı zamanda da mühendisin geleceği içinde çok önemlidir.
 • Elektrik projesi çizilirken proje çizim aşamaları dikkate alınmalıdır. Çünkü bu aşamalar bir sıra ve plan doğrultusunda devam etmektedir. Bu durumda da proje kapsamlı olacaktır.
 • Projenin gerçekle uyumlu olması için hesaplamaların doğru yapılması ve tesis ölçülerinin de dikkate alınması gerekir.

  Elektrik Proje Çizimi

  Elektrik proje çizimi oldukça önemli olan ve elektrik mühendisleri tarafından yapına bir iştir. Elektrik mühendisleri tarafından bazı şartlara bağlı olarak yapılmak zorundadır. Bu şartları belirlemek için elektrik mühendisleri odası tarafından yönetmelikler çıkarılmıştır. Bu yönetmelikler doğrultusunda bazı amaç ve kapsamlar belirlenmiştir. Böylece bazı kıstaslara uyulması da zorunlu tutulmuştur. Bununla hem güvenlik hem de sistemli olmak amaçlanmıştır.

  Elektrik Proje Çizimi Yönetmeliği

  Elektrik proje çizimi yönetmeliği, elektrik mühendisliği odası tarafından hazırlanmaktadır. Bu yönetmelik ile elektrik mühendislerinin proje çizimleri belli kapsam, amaç ve sorumluluklara bağlanmıştır. Yönetmelikler elektrik projelerinin belli bir düzen kapsamında olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda da proje için belirlenen bu yönetmelikler enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının onayından da geçmektedir.  Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının hükümleri ile bu yönetmelikler yürütülmektedir. Projeyi hazırlayan mühendisin adı soyadı ve diploma bilgileri projede yer almak zorundadır. Projede, tesislere ait çizimler ve hat şekilleri yer almaktadır. Projeyi hazırlayan kişi projesi onaylansa bile proje ile ilgili sorumluluktan kurtulamaz.

  Elektrik Projesi Çizimi Aşamaları

  Elektrik projesi çizilirken bazı aşamalardan geçmek gerekir. Bu aşamaları geçirmek gerçek bir proje hazırlamak için gereklidir. Elektrik projesi hazırlarken aynı zamanda da yönetmeliğin gerektiği şartları da sağlamak gerekir. Elektrik proje çizimi aşamaları şunlardır;

 • Etüt öneri raporu; projenin çizilmeden önce bir etütünün yapılması doğru bir proje çizmek için gereklidir. Etüt planı yapılırken her türlü risk göz önüne alınmalıdır.
 • Ön proje; gerilim hatlarının proje üzerinde gösterilmesi gerekir. Panoların yerleştirilmesi, gerilim hatları ve aydınlatmalar hesaba katılmalıdır.
 • Kesin proje; teknik çizimlerin yapıldığı ve her türlü kararın verildiği ana projedir. Aynı zamanda kesin hesapların ve şartlarında belirlendiği aşamalardır.
 • Uygulama projesi; tesisin yapımına başlamadan önce yapılması gereken hatların boyutlarının belirlenmesidir. İç tesislerde yer alacak çizimlerin son hesaplanması bu aşama ile tamamlanacaktır.
 • Son aşama;  bu aşamada imalat ve montaj aşaması tamamlanmaktadır. Bu aşamadan sonra proje hayata geçmiş olacaktır.
 • Elektrik Projesi Çiziminde Dikkat Edilecekler

  Elektrik projesi çizilirken dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Bu ayrıntılar ile proje tamamlanmış olacaktır. Dikkat edilecek ayrıntılar şunlardır;

 • Proje kapsamında yer alan bütün ayrıntılara dikkat etmek gerekir.
 • Proje oluşturulmadan önce elektrik mühendisleri odasının talimatları hakkında fikir sahibi olmak gerekir.
 • Elektrik projesi çiziminde, enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının yasalar ile ilgili kısıtlamalarına dikkat etmek gerekir.
 • Elektrik projesi çiziminde mühendisin adının da yer alması gerektiğini unutmamak gerekir. Bu durum aynı zamanda da mühendisin geleceği içinde çok önemlidir.
 • Elektrik projesi çizilirken proje çizim aşamaları dikkate alınmalıdır. Çünkü bu aşamalar bir sıra ve plan doğrultusunda devam etmektedir. Bu durumda da proje kapsamlı olacaktır.
 • Projenin gerçekle uyumlu olması için hesaplamaların doğru yapılması ve tesis ölçülerinin de dikkate alınması gerekir.

  Elektrik Proje Çizimi

  Elektrik proje çizimi oldukça önemli olan ve elektrik mühendisleri tarafından yapına bir iştir. Elektrik mühendisleri tarafından bazı şartlara bağlı olarak yapılmak zorundadır. Bu şartları belirlemek için elektrik mühendisleri odası tarafından yönetmelikler çıkarılmıştır. Bu yönetmelikler doğrultusunda bazı amaç ve kapsamlar belirlenmiştir. Böylece bazı kıstaslara uyulması da zorunlu tutulmuştur. Bununla hem güvenlik hem de sistemli olmak amaçlanmıştır.

  Elektrik Proje Çizimi Yönetmeliği

  Elektrik proje çizimi yönetmeliği, elektrik mühendisliği odası tarafından hazırlanmaktadır. Bu yönetmelik ile elektrik mühendislerinin proje çizimleri belli kapsam, amaç ve sorumluluklara bağlanmıştır. Yönetmelikler elektrik projelerinin belli bir düzen kapsamında olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda da proje için belirlenen bu yönetmelikler enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının onayından da geçmektedir.  Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının hükümleri ile bu yönetmelikler yürütülmektedir. Projeyi hazırlayan mühendisin adı soyadı ve diploma bilgileri projede yer almak zorundadır. Projede, tesislere ait çizimler ve hat şekilleri yer almaktadır. Projeyi hazırlayan kişi projesi onaylansa bile proje ile ilgili sorumluluktan kurtulamaz.

  Elektrik Projesi Çizimi Aşamaları

  Elektrik projesi çizilirken bazı aşamalardan geçmek gerekir. Bu aşamaları geçirmek gerçek bir proje hazırlamak için gereklidir. Elektrik projesi hazırlarken aynı zamanda da yönetmeliğin gerektiği şartları da sağlamak gerekir. Elektrik proje çizimi aşamaları şunlardır;

 • Etüt öneri raporu; projenin çizilmeden önce bir etütünün yapılması doğru bir proje çizmek için gereklidir. Etüt planı yapılırken her türlü risk göz önüne alınmalıdır.
 • Ön proje; gerilim hatlarının proje üzerinde gösterilmesi gerekir. Panoların yerleştirilmesi, gerilim hatları ve aydınlatmalar hesaba katılmalıdır.
 • Kesin proje; teknik çizimlerin yapıldığı ve her türlü kararın verildiği ana projedir. Aynı zamanda kesin hesapların ve şartlarında belirlendiği aşamalardır.
 • Uygulama projesi; tesisin yapımına başlamadan önce yapılması gereken hatların boyutlarının belirlenmesidir. İç tesislerde yer alacak çizimlerin son hesaplanması bu aşama ile tamamlanacaktır.
 • Son aşama;  bu aşamada imalat ve montaj aşaması tamamlanmaktadır. Bu aşamadan sonra proje hayata geçmiş olacaktır.
 • Elektrik Projesi Çiziminde Dikkat Edilecekler

  Elektrik projesi çizilirken dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Bu ayrıntılar ile proje tamamlanmış olacaktır. Dikkat edilecek ayrıntılar şunlardır;

 • Proje kapsamında yer alan bütün ayrıntılara dikkat etmek gerekir.
 • Proje oluşturulmadan önce elektrik mühendisleri odasının talimatları hakkında fikir sahibi olmak gerekir.
 • Elektrik projesi çiziminde, enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının yasalar ile ilgili kısıtlamalarına dikkat etmek gerekir.
 • Elektrik projesi çiziminde mühendisin adının da yer alması gerektiğini unutmamak gerekir. Bu durum aynı zamanda da mühendisin geleceği içinde çok önemlidir.
 • Elektrik projesi çizilirken proje çizim aşamaları dikkate alınmalıdır. Çünkü bu aşamalar bir sıra ve plan doğrultusunda devam etmektedir. Bu durumda da proje kapsamlı olacaktır.
 • Projenin gerçekle uyumlu olması için hesaplamaların doğru yapılması ve tesis ölçülerinin de dikkate alınması gerekir.