Elektrik tesislerinde, elektrik motoru, bobin vb, mıknatıslanma etkisi ile elektrik enerjisini yine elektrik enerjisine ya da farklı bir enerjiye çeviren cihazların, bu mıknatıslanma etkisi ile faz akımını geri kaydırmasından sebebi ile, şebeke üzerinde yaratmış oldukları indüktif reaktif gücü dengeleme ve fazın akımını olması gereken konuma geri çekme işlemine KOMPANZASYON denir.

Şebekeye bağlı bir alıcı, eğer bir motor, bir transformatör, bir floresant lamba ise, bunlar manyetik alanlarının temini için bağlı oldukları şebekeden indüktif reaktif güç çekerler. İş yapmayan ve sadece motorda manyetik alan doğurmaya yarayan indüktif reaktif güç, iletim hatlarında, trafolarda, tablo, şalterler ve kablolarda lüzumsuz yere kayıplara sebebiyet vermektedir.

Bu kayıplar yok edilebildiği zaman, trafolar daha fazla motoru besleyebilecek bir kapasiteye sahip olacak, aynı şekilde kesiciler ve diğer koruma ekipmanları lüzumsuz yere büyük seçilmeyecek, kullanılan kablolar ise daha küçük kesitte seçilebilecektir.

Daha az yatırımla motora enerji verme yanında, uygulanan tarifeler yönünden, her ay daha az elektrik enerjisi ödemesi yapılacaktır. Görüldüğü gibi, daha ilk bakışta reaktif gücün santralden alıcıya kadar taşınması, büyük ekonomik kayıp görünmektedir. Genellikle enerji dağıtım şebekelerinde lüzumsuz yere taşınan bu enerji, taşınan aktif enerjinin %75 ile %100’ü arasında olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, bu reaktif enerjinin santral yerine, motora en yakın bir bölgeden gerek kondansatör tesisleri (statik faz kaydırıcı), gerekse senkron döner motorlar (dinamik faz kaydırıcı) tarafından temin edilmesiyle, santralden motora kadar mevcut bütün tesisler bu reaktif gücün taşınması yükünden arınmış olacaktır.

Kurulu gücü 15 KW üstünde olan tüm tesislerde kompansazyon uygulaması yapılmak zorunludur. Elektrik şebekesine getirdiği yükler sebebiyle elektrik dağıtım şirketleri ve EPDK tarafından aktif güç tüketimin %15’i kadar kapasitif ve %20 endüktif tüketime izin verilmekte ve aşan oranlar için ceza uygulanmaktadır. Bu sebeple her işletme çektiği reaktif enerjiyi kontrol altında tutmak için kompanzasyon sistemleri aracılığıyla çözüm aramaktadırlar.
Kuantum Elektrik, uzaktan izleme sistemleri ile enerji analizörleri aracılığıyla elektrik tesisinin gerilim, akım, aktif güç, reaktif güç ve harmonik gibi değerleri internet üzerinden takip etmektedir. Değerleri arşivleyip müşterilerine raporlamakta, kompanzasyon sisteminde meydana gelen arızalar sonucu meydana gelecek cezaları üstlenmektedir.

Kuantum Elektrik Mühendislik tarafından Elektrik Sayaçları üzerinden tüketilen aktif ve reaktif enerji kullanımını anlık olarak takip ederken belirlenen zaman dilimleri içerisinde reaktif enerji tüketiminin tarafımızca belirlenen oranları geçmesi durumunda e-posta aracılığıyla firmamız yetkili personelini ve tesis sahiplerini uyarır.