Elektrikle ilgili her türlü hesaplamalar ,mevzuat konuları ,yol haritaları çıkarma ve ilgili kurumlarla sizin adınıza her türlü hizmeti almak için gerekli müracaatları yaparız. Ayrıca tesisinizin ilgili kuruma devir gereken durumlarda her türlü takip ,devir işlemleri ,tapu serh vs ne gerekli ise  mühendislik hizmetleri vermekteyiz.

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
Firmamız , aşağıdaki konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir.

· Etüd ve Yapılabilirlik Hizmetleri.
· Proje Hizmetleri;
-Öneri Projesi
-Ön Proje (Avan Projesi)
-Uygulama Projesi (imalat Projesi)
-Değişiklik Projesi (Tadilat Projesi)
-Üretim Projesi
-Son Durum Projesi
-Detaylar
· Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri.
· İhale Dosyası ve Keşif Şartname Düzenleme Hizmetleri
· Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet)
· Deneme İşletmesi, Kontrol ve Kabul Hizmetleri.
· İşletme ve Bakım Hizmetleri.
· Danışmanlık Hizmetleri (Müşavirlik Hizmetleri)
· Yapım Hizmetleri

Elektrik Ölçüm Hizmetleri

Topraklama ölçümü

Paratoner ölçümü

Aydınlık şiddeti ölçümü

Kompanzasyon ölçüm ve takibi

Harmonik ölçüm ve filitrasyon

5000 V izolasyon ölçümü

Katodik koruma ölçümü

Kısaca mühendislik ve danışmanlık bizim işimiz…