Proje ve taahhüt hizmetleri, yeni veya mevcut, Bina yada Endüstriyel Tesislere verilmekte olup, öncelikle proje mühendislik çalışmasının yapılarak resmi makamlardan gerekli onayların da alınması sonrası, keşifle listelenmiş olan malzeme, işçilikler, test ve devreye alma çalışmalarının anahtar teslimi olarak tarafınıza teminini kapsamaktadır.

Bu kapsam aşağıda belirtilen maddelerde olduğu gibi bir tesisin Orta Gerilim – Alçak Gerilim, Kuvvetli Akım Zayıf akım işlerini komple kapsayabileceği gibi ihtiyaca göre bu işlerden belli kısımlara da odaklanılabilir

• Mesken Elektrik Projeleri
• Ticarethane Elektrik Projeleri
• Tarımsal Sulama Elektrik Projeleri
• Şantiye Elektrik Projeleri
• Güç Artışı için Elektrik Projeleri
• OG Trafo Elektrik Projeleri çizimi hizmeti tarafınıza sunulmakta ve ayrıca Ticarethaneler için Elektrik Tasarım projeleri de hazırlanmaktadır.

 

Projelendirme safhalarımız :

1) Fizibilite ve altyapı çalışması yapılarak gereksinimlerin saptanması

2) Yapılan çalışmalar doğrultusunda proje raporunun hazırlanıp sunulması

3) Avan projesinin hazırlanması

4) Ön projenin hazırlanması

5) Uygulama projesinin hazırlanması

6) As-Built projenin hazırlanması

 

Hazırladığımız Elektrik Proje Listesi :

Kuvvetli Akım Kolon Tesisatı Zayıf Akım Kolon Tesisatı Temel Topraklama Tesisatı
Çevre Aydınlatma Tesisatı Aydınlatma Tesisatı Priz Tesisatı
UPS Tesisatı Data Tesisatı CCTV Tesisatı
Yangın Algılama ve Alarm Tesisatı Yıldırımdan Korunma Paratoner Tesisatı Orta Gerilim Enerji Nakil Hattı Projesi
Telefon Dağıtım Tesisatı Jeneratör Besleme ve Kolon Tesisatı Acil Durum Aydınlatma Tesisatı
Merkezi Uydu ve TV Tesisatı Yeraltı Dağıtım Projesi Kompanzasyon Uygulama Projesi
Alçak Gerilim Enerji Dağıtım Projesi

Yüklenimimiz altında hazırlanan bütün projeler yürürlükteki ulusal ve uluslararası kanun, şartname, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hazırlanmaktadır.