Çalıştığımız müteahhit firmalar olmakla birlikte kişilerinde yeni inşa edecekleri konutlarının öncelikle niteliğine bakılıp istekleri göz önünde bulundurularak sözleşme yapılmakta ve elektrik iç tesisi tarafımızdan özenle yapılmaktadır.

Müşterinin öncelikle Mimari projesi üzerinde yapılan Elektrik Projesi tasarımı ile birlikte sırasıyla;

• Temel topraklaması
• Boru atılması
• Sıva altı Desant (Kablo çekilmesi),
• Sıva Üstü Montaj,
• Ana kolon kablosu tesisi,
• Abone Dosyasının Elektrik işletmesine sunulması, kontrolünün yapılması.
Hizmetlerinin eşzamanlı yürütülmesi ve abonelik işlemlerinin tamamlanması ile birlikte müşterimizin elektrik ihtiyacı giderilmektedir.

Bina tesisat işlerimiz de Elektrik İç tesisleri Yönetmeliği esasları uygulanmaktadır.

Yaptığımız bütün Elektrik Tesisatlarının Resmi Abonelik işlemleri tarafımızdan takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Bunun için bizim tarafımızdan sağlanan evraklar ile birlikte, sizin tarafınızdan sağlanan evraklar bir dosya yapılarak resmi kuruma sunulur. Resmi kurum tarafından kontrolü yapılan tesisatın kabul edilmesi ile birlikte İlgili kurum ile sizin aranızda yapılan sözleşme sonrasında tarafınıza elektrik aboneliği verilmektedir.

Tarafımızdan sağlanan evraklar;

• Perakende Satış Başvuru Dilekçesi
• İş Başlama formu
• İş Bitiş Formu
• Onaylı Elektrik Projesi
• Sayaç Bilgi Kağıdı
• Sayaç Faturası
Sizin Tarafınızdan sağlanacak Evraklar;

Mesken Abonelikleri İçin;

• Tapu
• Yapı Kullanım İzni
• Yapı Denetim Şirketi Kaşe ve İmzaları
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Kiracı iseniz Kira kontratı
Bu evraklara İlave olarak;

Ticarethane Aboneliği için;

• Vergi levhası
Tarımsal Sulama Aboneliği İçin:

• Su kullanma İzni (DSİ Bölge Müdürlüğünden)
• Rantabl tarım yapmaya elverişlilik olduğuna dair yazı( İlçe Tarım Müdürlüğünden)
NOT: Yapı Kullanma İzni Olmayan Yerler İçin İlgili belediyeden Yapının Ruhsata tabi olmadığına dair yazı istenmektedir.