O. G. İşletme Sorumluluğu

İlgili yönetmeliklerce zorunlu tutulan OG tesisleri İşletme sorumluluğunun üstlenilmesi ve bu sorumluluğun gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesinde, gerçek kişi Serbest Müşavir Mühendis belgesine haiz Elektrik Mühendisidir. İşletme Sorumlusu işletme sahibine ait olan, bu sözleşme kapsamındaki OG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan OG… Devamı